U bent hier

Wat doen wij

Huiswerkbegeleiding.

Hulp in onderwijs heeft een concept ontwikkeld waarbij de begeleiding plaatsvindt binnen de school. Op deze manier hoeven de leerlingen niet naar een andere plek en kunnen zij de begeleiding in een vertrouwde omgeving genieten. 

Een bijkomend voordeel is dat HIO hierdoor in direct contact staat met de docenten van de school, waarmee wij indien nodig in gesprek gaan om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerling. 

In een groep met maximaal 7 leerlingen is er tijdens de begeleiding ruim tijd om de leerling persoonlijke aandacht te geven bij datgene dat de leerling vraagt. Leerlingen kunnen bij ons terecht om samen te leren voor een toets, om verder te werken aan opdrachten, om hulp bij het plannen van het huis- en leerwerk maar ook voor een extra uitleg bij een vak waarmee de leerling moeite heeft. 

 

Rekentoetsbegeleiding.

De verplichte rekentoets is voor veel leerlingen een ware nachtmerrie. Veel scholen spelen hier op in door rekenen minimaal 1 uur per week op het rooster te zetten. Wanneer dit niet genoeg blijkt te zijn, dan is er de mogelijkheid om in te schrijven voor de rekentoetsbegeleiding van HIO.

Iedere week staat een ander onderdeel van de rekentoets centraal en ook worden regelmatig toetsen geoefend. Doordat voor deze begeleiding ook een maximale groepsgrootte van 7 leerlingen geldt, garanderen wij intensieve begeleiding waarbij ruimte is om in te gaan op persoonlijke vragen. 

Hulp in onderwijs adviseert om op tijd te beginnen met de rekentoetsbegeleiding. Er dient namelijk een groot aantal vaardigheden aangeleerd te worden en alleen door herhaling en oefening is het mogelijk dit te realiseren. 

Inschrijven kan op ieder moment aangezien alle vaardigheden door het jaar heen meerdere malen worden behandeld. Deze begeleiding zal plaatsvinden op vaste tijdstippen om ervoor te zorgen dat er in dit uur alleen aandacht is voor rekenen. Hierdoor kan het zijn dat de bijles niet aansluit bij het rooster. 

Op dit moment is begeleiding binnen de school mogelijk bij de volgende scholen:

- Het ZuidWestHoek College in Ossendrecht;
- 't R@velijn in Steenbergen.

 

Wiscat en rekentoets-training.

Hulp in onderwijs biedt een intensieve cursus rekenen aan van twee dagen. Dit doen wij vanuit dezelfde principes waar HIO al haar begeleiding op heeft gebaseerd. Goede, intensieve begeleiding door professionals in een kleine en vertrouwde setting van maximaal 6 leerlingen. 

De cursusdagen bestaan uit een afwisselend programma van uitleg en oefenen waarin alle onderdelen die aan bod kunnen komen tijdens de toets ruimschoots aan bod komen. 
Omdat er gewerkt wordt met een kleine groep deelnemers is er daarnaast alle tijd om in te gaan op persoonlijke vragen. 

De vaste cursusmomenten worden gegeven in Roosendaal, echter wanneer wij minstens 3 aanmeldingen hebben uit bijvoorbeeld Breda, Rotterdam of Tilburg gaan wij op zoek naar een locatie in de buurt. 
De cursusdagen zijn in weekenden of schoolvakanties en ook hierin zijn wij ook flexibel. de data die tot nu toe vast staan kunt u hier ( moet zo een link naar de juiste pagina ) terugvinden.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen via mail of telefoon.